HPT Hidrauliskie energobloki

HPT Hidrauliskie energobloki

HPU hidrauliskais energobloks
Hidrauliskais elektrobloks nodrošina hidraulisko enerģiju tad, kad nav pieejama darba mašīnu hidraulika. Energobloku var izmantot, lai darbinātu hidrauliskās ietaises, tādas kā ģeneratorus, metināšanas aparātus, ūdens sūkņu, kompresorus u.c.

Tā kā energobloki tiek piegādāti ar ātrā savienojuma stiprinājumiem, hidrauliskos savienojumus ir viegli un ātri izveidot. Standarta komplektācijā tiem ir divi ātrā savienojuma stiprinājumi un īpašs vārsts diviem dažādiem hidraulisko ietaišu veidiem. Energobloku var pielāgot klienta vajadzībām.

Tiem ir elektriskā iedarbināšanas sistēma, kas garantē vienkāršu palaišanu jebkuros apstākļos. Pēc izvēles ir iespējama manuālā tā iedarbināšanas sistēma. Standarta versijas modelis ražo 12 VDC akumulatora elektrību izmantošanai ārējām ietaisēm. Ērtai transportēšanai energoblokam ir gumijas riteņi un nolokāmi rokturi.

Specializēta hidrauliskā elektrobloka tehnoloģija augstām prasībām

HEU hidrauliskā šahtu nostiprināšanas sistēma
Dynaset hidrauliskā tuneļu un šahtu nostiprināšanas sistēma, ko izmanto enkurskrūvju ievadīšanai, lai to izplestu tuneļos, alās, būvgruntī u.c.

Šī sistēma rada spēcīgu augstspiediena ūdens strūklu caurulē un sākotnēji sakļautajā enkurskrūvē, kas tiek ievietota šahtā. Izplestā enkurskrūve ir nostiprināta ļoti cieši. Izplešanās sistēma atbilst visiem enkurskrūvju stiprinājumu standartiem.

Izplešanās bloku var uzstādīt uz jebkuras rakšanas iekārtas. Tas ir piemērots gan manuālai, gan mehāniskai skrūvēšanai — to var vadīt no platformas vai no zemes. Iekārtai ir pieejami piederumi: dažādi adapteri un paplašināšanas pistoles.

Pateicoties patentētam netraucētas darbības sūknim un tā izturīgajam ārējam apvalkam, iekārtai būs ilgs kalpošanas laiks — pat pakļaujot to vissmagākajiem ekspluatācijas apstākļiem.

HRU hidrauliskais barošanas bloks
HRU barošanas bloks ir īpaši paredzēts uzstādīšanai uz ugunsdzēsēju mašīnām un citiem transportlīdzekļiem, piemēram, hidrauliskajām grieznēm un paplašināšanas instrumentiem, ko glābšanas komanda izmanto glābšanas un ugunsgrēku dzēšanas operācijām. HRU bloks paredz iespēju izmantot divus elektroinstrumentus vienlaicīgi.

HRU hidrauliskais barošanas bloks tiek piegādāts kā kompakta izmantošanai gatava vienība, kuru tikai nepieciešams pieslēgt pie glābšanas transportlīdzekļa hidrauliskās sistēmas. Hidrauliskais šķidrums tiek izmantots visās HRU barošanas bloka ķēdēs, un kopā ar virzuļu bloku tas ir vienīgā bloka kustīgā detaļa, kā rezultātā iekārtai tiek nodrošināta ilgs un bezapkopes darbmūžs. Elektroinstrumentu ķēde ir hermētiska un izolēta no sistēmas palaišanas hidrauliskās ķēdes.